TeSys GV2

GV2ME07


DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TESYS GV2 1.6-2.5A BOTAO IMPULSAO