TeSys GV2

GV2ME01


DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TESYS GV2 0.1-0.16A BOTAO IMPULSAO